Polityka prywatności

§1. Postanowienia ogólne

1. Polityka prywatności stanowi zbiór podstawowych zasad i wiadomości informujących oraz regulujących sposób wprowadzania lub przetwarzania przez Gabinet Homeopatyczny Andrzej Winnicki (zwany dalej „Gabinet”) danych osobowych użytkowników, prowadzonego przez Gabinet serwisu internetowego.

§2. Cel zbierania danych osobowych

2. Gabinet zbiera dane osobowe w celu świadczenia usług za pośrednictwem serwisu www.winnicki-homeopatia.pl oraz umieszczenia ich w celu edukacyjnym w repozytorium porad serwisu www.winnicki-homeopatia.pl

§3. Administrator danych osobowych

3. Gabinet Homeopatyczny Andrzej Winnicki, NIP 739-36-80-968. Metoda kontaktu: kontakt@winnicki-homeopatia.pl.

§4. Zabezpieczenie danych

4. Gabinet wdrożył środki zapobiegawcze, zabezpieczające dane osobowe przed niekontrolowanym lub nieuprawnionym dostępem do nich, w szczególności: wdrożono odpowiednie procedury oraz polityki bezpieczeństwa; dane przechowywane na skonfigurowanym sprzęcie IT, zastosowano Firewall.

§5. Udostępnianie danych

5. Zgromadzone dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. Zgodnie z zasadami przyjętymi przez Gabinet nikt spoza Gabinetu nie ma dostępu do danych osobowych użytkowników. Wyjątek stanowią uprawnione na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego organy władzy publicznej (jak policja, prokuratura czy centralne biuro śledcze).

§6. Przysługujące uprawnienia

6. Udostępniając swoje dane osobowe, właściciel danych ma prawo do szeregu działań, a przede wszystkim do:

  • dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich modyfikacji;
  • uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych;
  • uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane;
  • żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia;

7. W celu realizowania swoich praw dotyczących przetwarzania Danych Osobowych Użytkownik może skierować stosowne zgłoszenie na adres e-mail: kontakt@winnicki-homeopatia.pl.

§7. Dane osobowe

8. Administratorem przekazanych danych osobowych jest Gabinet Homeopatyczny Andrzej Winnicki, NIP 739-36-80-968.

9. Rodzaje danych przekazywanych/zbieranych przez serwis winnicki-homeopatia.pl :

  • Dane do formularza; imię, nazwisko, płeć, data urodzenia, wiek, waga, wzrost, adres e-mail, numer telefonu.
  • Dane do faktury; imię i nazwisko/nazwa firmy, dla której wystawiam fakturę, adres, NIP, numer rachunku bankowego.
  • Dane niezbędne do wykonania usługi; opis problemu z jakim zgłosił się użytkownik, formularz konsultacji.
  • Informacje finansowe; koszt poszczególnych konsultacji, status płatności.
§8. Pozostałe dane

10. Serwis przetwarza dane na mocy dobrowolnie wyrażonej zgody przez osobę chcącą skorzystać z usług Gabinetu.

§9. Polityka plików cookies

11. Szczegółowe informacje znajdują się tutaj: Polityka plików cookies.